Yüzey Akademisi - Tüyider

Tüyider

Yüzey Akademisi

Yüzey Akademisi

TÜM YÜZEY İŞLEMLER DERNEĞİ (TÜYİDER), otomotivden enerji sektörüne, savunma sanayinden medikal sektörüne kadar birçok sektörü ilgilendiren ve sayısız uygulama alanına sahip sektörel yeni kurulmuş bir dernektir. TÜYİDER yüzey işlemler sektörüne uluslararası standartlar kazandırılması, sektörün ileri teknoloijiye, inovatif ürün ve süreçlere doğru geliştirilmesine yönelik edindiği misyonu ile YÜZEY AKADEMİSİ adını verdiği arge, test, eğitim, belgelendirme, danışmanlık merkezini kurmaya karar vermiştir. Yüzey Akademisi gücünü, iş birliği kurduğu ulusal ve uluslararası üniversitelerde çalışan seçkin akademisyenlerin sağlayacağı araştırmaların uzun yıllardır faaliyette olan köklü sanayici firmaların üretim tecrübesi ile birleşmesinden alacaktır. Yüzey işlem sektörünün gelişmesinde ve ülkemizde hak ettiği düzeye gelmesinde Yüzey Akademisi’nin katkıları büyük ve etkili olacaktır.

TÜYİDER üretken, teknolojiye ve yeniliklere açık bir dernek olup, sektörel ihtiyaca yönelik yüzey kimyasalları üretecek ve ülkemizde mevcut olmayan ileri teknoloji tesisler kurarak TÜYİDER ortak girişim markası ile hizmet vermeyi ve sektörel ihtiyaçlara cevap vermeyi planlamaktadır.

Yüzey Akademisi her biri ilkeleri, kalitesi ve güvenilirliğiyle ayrı bir merkez niteliği taşıyacak olan Test, Araştırma-Geliştirme, Eğitim, Danışmanlık ve Sertifikasyon birimlerinden oluşacaktır.

Yüzey Akademisi, yüzey işlemler ve ilgili tüm sektörlerde çalışan firmalara yönelik vereceği test, araştırma-geliştirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile firmalarımızın uluslarası düzeyde rekabet güçlerini artırmayı amaçlamaktadır.

TÜYİDER halihazırda ulusal ve uluslararası üniversite, araştırma kurumları, uzmanlar ve bilim adamları, meslek odaları ve ilgili dernekler ile iş birlikleri kurma adımlarını atmaya başlamıştır. Yüzey Akademisi bu işbirlikleri kapsamında ülkemize ve sektöre katma değerli ürün geliştirmeyi hedeflemektedir. Böylece ülkemizin yerli ve milli üretim hedeflerine katkı sağlanacaktır. Özellikle otomotiv, denizcilik, savunma, beyaz eşya, dayanıklı tüketim ürünleri ve havacılık sektörlerine yönelik kaplama, yüzey işlem hizmetleri ve prosesleri geliştirilmesi planlanmaktadır.

Yüzey Akademisi’nin uluslarası standartlarda gerçekleştireceği hizmetleri ve geliştireceği projeler ile özel ve kamu kuruluşları, meslek örgütleri, akademisyenler, araştırmacılar, firmalardaki yönetici ve çalışanlar, mühendisler ve üniversite öğrencileri tarafından talep gören ve ilgiyle takip edilen bir “Cazibe Merkezi” olması mümkündür. Tüm paydaşların ortak kullanımına ve iş birliğine açık uluslararası ölçekte bir merkez olmak Yüzey Akademisi kuruluş hedeflerindendir.

Yüzey Akademisi’nin hizmetleri temel olarak 4 ana başlıkta toplanabilir:

Akredite Test ve Analiz Çalışmaları:

Bünyesinde bulunduracağı yüksek teknoloji test cihazları ve ekipmanlarıyla yüzey işlemler sektörünün ihtiyaç duyduğu akredite test ve analiz çalışmalarını yürütecektir. Yüzey Akademisi test ve analiz hizmetiyle sektörel kalite kontrol (tekrarlanabilir, sürdürülebilir kalite standartları doğrultusunda) ve test kabiliyetini  artırmayı, geliştirmeyi, ölçme yetenekleri kazandırıp, yüzey analiz ve karakterizasyon çalışmalarında yetkinlik kazandırılmasını hedeflemektedir.

Aynı zamanda yüzey işlemler konusunda hata ve süreksizliklerinin tespiti için kök neden araştırmalarının, problem çözme yeteneğinin artırılması ve yaygınlaştırılması da test merkezimizin hedefleri arasındadır.

Test ve analiz hizmetleri yanında, sektörümüze uluslararası standartlar kazandırılması doğrultusunda çalışmalar yürütülecektir.

Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları:

Sektörümüze ileri yöntemler, yeni teknolojiler ve prosesler kazandırmayı amaçlayan Yüzey Akademisi bulunduracağı makina, ekipman ve yazılımlarla firmalarımıza projeler geliştirerek tasarım ve prototipleme çalışmalarını da bünyesinde gerçekleştirecektir. Bu süreçlerde doğacak fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent ve faydalı model konuları da ilgili uzmanlar tarafından ele alınacaktır.

Sektöre katma değerli ürünlerin kazandırılması yanında, mevcut ürünlerin katma değerlerinin arttırılması konusu da oldukça önemli olduğu için merkez bu konuda da firmalarımıza destek sağlayacaktır.

Pilot Tesis Kurma Hizmeti:

Yüzey Akademisi ortak çalıştığı, konusunda yetkin, tecrübeli, çevre ve sağlık konularında hassas uzmanları ile, hizmet kalitesi ve güvenilirliği ile sektöre örnek tesisler kazandırmayı hedeflemektedir. Bu tesislerin yüksek teknoloji ve kalitede olmasının yanı sıra üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ile yüksek verimle ve karla çalışması da öncelikler arasında olacaktır. Bu alanda teknik ve/veya akademik danışmanlık hizmeti sunacaktır.

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri:

Yüzey Akademisi ileri yöntemler ve inovatif yüzey işlem teknolojilerini sektöre tanıtarak, uygulama alanlarında eğitim ve danışmanlık yoluyla firmalara rehberlik edecektir.

Sektördeki bilgi birikimini ve tecrübeyi arttırmak amacıyla, sektör uzmanları ve saha tecrübesine sahip akademisyenler ile birlikte ihtiyaç duyulan ve beklenen konularda eğitimler verilecektir.

Akademi aynı zamanda birçok sektörle beraber sektörümüzün de yaşadığı nitelikli işgücü sorununa çözüm olarak; yüzey işlemler alanında üniversite ve meslek okullarıyla işbirliği kapsamında mesleki ve teknik eğitimler (sertifikalı ve/veya katılım belgeli) vermeyi, böylelikle sektöre yetişmiş ara eleman kazandırılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Danışmanlık faaliyetleri kapsamında, devlet destekleri, hibe ve teşvikler konusunda proje geliştirme ve yönetme hizmeti verilmesi planlanmaktadır.

Hukuki anlaşmazlıklar durumunda bilirkişilik faaliyetleri ve fizibilite faaliyetleri (pazar araştırmaları, sektörel analizler vb) yürütülecektir. Risk analizi faaliyetlerinde de firmalara danışmanlık hizmeti verilecektir.

Bunların yanında, sektörel literatürü (dergi, bülten, yayın, bildiri, teknik not) yaygınlaştırma çalışmaları, çalıştaylar, sempozyum ve kongreler ulusal ve uluslararası düzeyde organize edilecektir.

Yüzey Akademisi bütün faaliyetlerini etik kurallar içerisinde, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine dayanarak, uluslararası metotları kullanarak yürütecektir.

TÜYİDER BİLİM VE DANIŞMA KURULU