Üyelik Türleri - Tüyider

Tüyider

Membership Types

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı bulunmamaktadır.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

Derneğin üyelik türleri: Asil ve Onursal olmak üzere iki türlüdür.

 1. Asil Üyelik: Aşağıda iştigal alanları belirtilen gerçek veya tüzel kişiler derneğe Asil üye olabilirler.
  • Ana faaliyet konusu Yüzey İşlem olan tüm İşletmeler
  • Temizleme ve Yıkama Üretim İşletmeleri
  • Arıtma ve Geri Kazanım Tesis, Ünite ve Donanım Üretici ve Tedarikçileri
  • Temizleme ve Yıkama Kimyasal Baz Malzeme Üretici ve Tedarikçileri
  • Kaplama Üretim İşletmeleri
  • Kaplama Tesis, Ünite ve Donanım Üretici ve Tedarikçileri
  • Kaplama Kimyasal Baz Malzeme Üretici ve Tedarikçileri
  • Kumlama ve Boyama Üretim İşletmeleri
  • Kumlama, Boyama Tesis, Ünite, Donanım Üretici ve Tedarikçileri
  • Kumlama, Boyama Kimyasal Baz Malzeme Üretici ve Tedarikçileri
  • Yüzey İşlem ile ilgili bünyesinde üretim vb. faaliyeti bulunan fakat ana faaliyet konusu yüzey İşlem olmayan ana ve yan sanayi işletmeleri
  • Yönetim kurulunun kanaat ve oluru ile sektör kapsamında ya da ilişkili, Asil üyelerin çalışanları ve yüzey işlem sektörü profesyonelleri gerçek kişiler Asil üye olabilirler. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
 1. Onursal Üyelik: Geçmiş yıllarda, Türkiye’de sektörün yaygınlaşması yolunda çalışmaları bulunan veya derneğin gelişmesine maddi ve/veya manevi bakımdan büyük katkıları bulunan kişiler, araştırma Kurum ve kuruluşları, ve akademisyenler onursal üye olarak kabul edilebilirler. Bu üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilirler.