Değerli Metaller (DM) Kaplamalar Çalışma Grubu - Tüyider

Tüyider

Değerli Metaller (DM) Kaplamalar Çalışma Grubu

Değerli Metaller (DM) Kaplamalar Çalışma Grubu

Au,Ag, Sn vb. değerli metal kaplamalar konusunda hizmet verenler, sarf tedarikçileri, akademisyenler, uzmanlar grubu

  • DM ve alaşımı kaplamalar ile ilgili standartları dernek kütüphanesine kazandırır, Güncel revizyonları takip eder ve bilgilendirme toplantıları organize eder, uzman görüşleri alır.
  • DM esaslı kaplamaların uygulanması ile ilgili eğitimler, uygulamalı laboratuvar çalışmaları organize eder ve çalışma esaslarını tanımlar, raporlar
  • DM esaslı kaplamaların test ve analizleri kapsamında teknik notlar hazırlar, raporlar
  • DM esaslı kaplamaların kullanımı, tüketimi ve uygulamaları konusunda veri toplama, analiz çalışmaları yürütür ve istatistiksel veri analizi gerçekleştirir.
  • Sektörel talepler, yerlileştirme, bençmark çalışmaları, arge ve test çalışmaları yürütür.
  • Projelendirebilir ve uygun şartların sağlanması halinde dış destek ve teşvik sistemlerine başvuru yapabilir.