Tanıtım - Tüyider

Tüyider

About Surface Academy

TÜYİDER TÜM YÜZEY İŞLEMLER DERNEĞİ, otomotivden enerji sektörüne, savunma sanayinden medikal sektörüne kadar birçok sektörü ilgilendiren ve sayısız uygulama alanına sahip sektörel bir dernektir. TÜYİDER yüzey işlemler sektörüne uluslararası standartlar kazandırılması, sektörün ileri teknolojiye, inovatif ürün ve süreçlere doğru geliştirilmesine yönelik edindiği misyonu ile YÜZEY AKADEMİSİ adını verdiği ar-ge, test, eğitim, belgelendirme, danışmanlık hizmetleriyle sektöre katkı sağlamak için çalışmalarına başlamıştır. Yüzey Akademisi gücünü, iş birliği yaptığı ulusal ve uluslararası üniversitelerde çalışan seçkin akademisyenlerin sağlayacağı araştırmaların, uzun yıllardır faaliyette olan köklü  firmaların üretim tecrübesi ile birleşmesinden alacaktır. Yüzey işlem sektörünün gelişmesinde ve ülkemizde hak ettiği düzeye gelmesinde Yüzey Akademisi’nin katkıları büyük ve etkili olacaktır.

 

Yüzey Akademisi’nin hizmetleri temel olarak 4 ana başlıkta toplanabilir:

 

1-           Akredite Test ve Analiz Çalışmaları:

Bünyesinde bulunduracağı yüksek teknoloji test cihazları ve ekipmanlarıyla yüzey işlemler sektörünün ihtiyaç duyduğu akredite test ve analiz çalışmalarını yürütecektir. Yüzey Akademisi test ve analiz hizmetiyle sektörel kalite kontrol (tekrarlanabilir, sürdürülebilir kalite standartları doğrultusunda) ve test kabiliyetini  artırmayı, geliştirmeyi, ölçme yetenekleri kazandırıp, yüzey analiz ve karakterizasyon çalışmalarında yetkinlik kazandırılmasını hedeflemektedir.

 

2-           Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları:

Sektörümüze ileri yöntemler, yeni teknolojiler ve prosesler kazandırmayı amaçlayan Yüzey Akademisi bulunduracağı makina, ekipman ve yazılımlarla firmalarımıza projeler geliştirerek tasarım ve prototipleme çalışmalarını da bünyesinde gerçekleştirecektir. Bu süreçlerde doğacak fikrî ve sınai mülkiyet hakları, patent ve faydalı model konuları da ilgili uzmanlar tarafından ele alınacaktır.

 

3-           Pilot Tesis Kurma Hizmeti:

Yüzey Akademisi ortak çalıştığı, konusunda yetkin, tecrübeli, çevre ve sağlık konularında hassas uzmanları ile, hizmet kalitesi ve güvenilirliği ile sektöre örnek tesisler kazandırmayı hedeflemektedir. Bu tesislerin yüksek teknoloji ve kalitede olmasının yanı sıra üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ile yüksek verimle ve karla çalışması da öncelikler arasında olacaktır. Bu alanda teknik ve/veya akademik danışmanlık hizmeti sunacaktır.

 

4-           Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri:

Yüzey Akademisi ileri yöntemler ve inovatif yüzey işlem teknolojilerini sektöre tanıtarak, uygulama alanlarında eğitim ve danışmanlık yoluyla firmalara rehberlik edecektir.

Sektördeki bilgi birikimini ve tecrübeyi arttırmak amacıyla, sektör uzmanları ve saha tecrübesine sahip akademisyenler ile birlikte ihtiyaç duyulan ve beklenen konularda eğitimler verilecektir.

Akademi aynı zamanda birçok sektörle beraber sektörümüzün de yaşadığı nitelikli işgücü sorununa çözüm olarak; yüzey işlemler alanında üniversite ve meslek okullarıyla işbirliği kapsamında mesleki ve teknik eğitimler (sertifikalı ve/veya katılım belgeli) vermeyi, böylelikle sektöre yetişmiş ara eleman kazandırılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Danışmanlık faaliyetleri kapsamında, devlet destekleri, hibe ve teşvikler konusunda proje geliştirme ve yönetme hizmeti verilmesi planlanmaktadır.

 

Yüzey Akademisi bütün faaliyetlerini etik kurallar içerisinde, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine dayanarak, uluslararası normları kullanarak yürütecektir.

 

Saygılarımızla

TÜYİDER BİLİM DANIŞMA KURULU