Tesis İmalatçıları ve Otomasyon Çalışma Grubu - Tüyider

Tüyider

Tesis İmalatçıları ve Otomasyon Çalışma Grubu

Tesis İmalatçıları ve Otomasyon Çalışma Grubu

Kaplama tesisi imalatçıları, tesis ekipman tedarikçileri, otomasyon hizmeti veren işletmeler

  • Kaplama tesisleri ile ilgili standartları dernek kütüphanesine kazandırır, Güncel revizyonları takip eder ve bilgilendirme toplantıları organize eder, uzman görüşleri alır.
  • Tesis imalatı, kurulum, devreye alma ve bakım uygulanması ile ilgili eğitimler, çalışmaları organize eder ve çalışma esaslarını tanımlar, raporlar
  • Tesis verimliliği, performansı ve ömrü kapsamında teknik notlar hazırlar, raporlar
  • Tesis ekipman ve sarflarının kullanımı, tüketimi ve uygulamaları konusunda veri toplama, analiz çalışmaları yürütür ve istatistiksel veri analizi gerçekleştirir.
  • Sektörel talepler, yerlileştirme, bençmark çalışmaları, arge ve test çalışmaları yürütür.
  • Projelendirebilir ve uygun şartların sağlanması halinde dış destek ve teşvik sistemlerine başvuru yapabilir.