Neden Üye Olmalıyız - Tüyider

Tüyider

Why Tüyider Membership

Neden Üye Olmalıyım?

 • Sektörün sesini duyurmak
 • Sektörle ilgili herkesi bir çatı altında toplayıp uluslararası rekabet gücümüzü arttırmak.
 • Tecrübe ve bilgi paylaşımını arttırarak sektörü geliştirmek
 • Bilirkişi olarak doğru yönlendirme sağlamak
 • Sektör haberlerini paylaşmak (ihale-mevzuat-düzenleme)
 • Sertifika ve belge veren kuruluş olmak
 • Sektördeki bilgi kirliliğini kaldırıp, güvenirliliği arttırmak
 • Üyelere hizmet sektörlerinde çeşitli avantajlar sağlamak
 • Üye işyerinin çalışanlarının da avantajlardan faydalanması
 • Danışılan bir kurum (vergi-kdv-istihdam) olmak.
 • Dernek web sitesi ve sosyal medya ile sektörel yeniliklerinin ve haberlerinin geniş kitlelere ulaştırmak
 • Sektörümüz ile ilgili istatistiki verilere ulaşmak
 • Sektörle ilgili ara eleman sıkıntısını çözecek eğitimleri planlayacak olması
 • Sektörle ilgili analiz/rapor hizmeti verebilme kabiliyeti olan
 • Personel eğitimlerini planlamak
 • Sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamak
 • Sektörel konferanslara, forumlara, fuarlara, dergilere sahip olmak
 • Sektörle ilgili kalifiye personellere ulaşmak

NEDEN ÜYE OLMALIYIZ?… 

Yüzlerce nedeniniz var. İşte birlikte yapabileceklerimizden bazıları 

Öncelikle ve en önemlisi BİZ olacağız.

 • Ülkemizde ve Dünyada Sesimizi ve Gücünüzü duyurabileceğiz.
 • Bienal, toplantı konferans ve seminerlerle bir araya geleceğiz.
 • Birbirimizi yakından tanıyacağız. Kültürümüzü yaşayacak ve yaşatacağız.
 • Sinerji oluşacak. Yeni ve daha iyi iş potansiyelleri, iş birlikleri kuracağız.
 • Yüzey İşlem Yardım (YİY) Destek Hattını birlikte kuracağız. Yardım edecek yardım alacağız.
 • İhtiyacımız olan teknik ve ticari destekleri daha kolaylıkla elde edebileceğiz.
 • Doğru bilgi kaynağına daha kolay erişebileceğiz.
 • Yetkin kurum ve kuruluşlarla iş birliği protokolleri yapacağız. Sertifika ve standart, yasal mevzuat, teknikler konularında en uygun şartlarda danışma destekleri alabileceğiz.
 • Çeşitli kurum ve kuruluşlar nezdinde çalışanlarınızı da kapsayacak özel indirim ve ödeme kolaylıkları gibi özel üyelik ayrıcalık ve avantajları sağlayacağız.
 • Yurt içi yurt dışı konaklama, araç kiralama sağlık, sigorta, tanıtım hizmetleri ve risk yönetimi gibi pek çok ürün ve hizmetlere kolaylıkla ve avantajlı şekilde ulaşabileceğiz.
 • Sektör Network’ü oluşturacağız. Resmi ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu sektör genelindeki önemli istatistiki bilgiler derlenecek üyelerle paylaşılacaktır.
 • Sürekli güncel tutulacak bilgi bankamızla yurt içi yurt dışı kamu ihaleleri hakkında web sayfamız ve çeşitli platformlarda bilgilendirilecek, daha çok ve nitelikli iş olanaklarına ulaşacağız.
 • Tüm üyelerimize ihtiyaçlarını, beklenti, talep ve sorunlarını web sitemizde paylaşabilme ve kendi kurumunun sitesine de bağlantılar içeren proaktif bir web sayfamız, Twitter ve LinkedIn Whatsapp Facebook, Instagram vb. gibi sosyal medya yayınlarımız ile daha etkin olacağız
 • Üyelerimiz, verdikleri taahhütler çerçevesinde üyesi oldukları derneğimize karşı sorumludur. Bu sorumluluğun sağladığı güvenle, çalışanlarınız, müşterileriniz, tedarikçileriniz, iş ortaklarınız size daha çok güvenecektir. Dernek çatısı altında daha güvende olacağız.
 • İşini geliştirmek, büyütmek ve daha nitelikli bir gelecek için çalışan üyelerimizin kendini ait hissedeceği, içinde yer almaktan mutlu ve onurlu olacakları takım ve birlik ruhunun yaşadığı çatı örgütü olacağız.
 • Sosyal Sorumluluk projelerini destekliyeceğiz. Üyelerimizin ve çalışanlarımızın kendileri, çocukları ve beşerî ve coğrafi yakın çevrelerinden başlayarak nitelikli ve yararlı sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak, katkı verecek birlikte kazanacağız. Burslar verecek, mesleki başarıları ödüllendirici yarışmalar, kurslar ve eğitim etkinlikleri düzenleyeceğiz.
 • Sorunlarımızın çözümü ve sektörümüze kamusal desteğin alınması için gerçekleştirilecek projeler oluşturacak, hayata geçirilmesini ve başarı ile sonuçlandırılması için çalışacağız.
 • Kapsayıcı, katılımcı ve interaktif yaklaşımı önemseyeceğiz. Ülkemizin farklı şehirlerinde de toplantı ve sunumlar yaparak; ihtitiyaç duyulan konularda mesleki, sosyal farkındalık artırıcı geliştirici organizasyonlar yapacağız.
 • Kamu ve Yerel Yönetimler ile çözüm odaklı, geliştirici diyaloglar kuracağız. Sektörlerimizi yakından ilgilendiren ekonomik gelişmeler, yatırımlar, iş güvenliği; çevre norm ve kısıtlamaları, yatırım teşvikleri gibi çeşitli yasal düzenlemeler ve sektör güncellemelerine ilişkin konuları ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde; çevremiz, sektörlerimiz hassasiyetleri ve dolayısıyla üyelerimizin çıkarları doğrultusunda izleyecek, yönetecek ve yönlendireceğiz.
 • Sizin için çalışan bir Yönetim Kurulumuz olacak Sektör ve sizler adına gönüllü olarak aday olan Yönetim Kurulu üyelerimiz, nitelikli, başarılı, katma değer yaratacak üye sayısını arttırmak ve projeleri güncel izlemek için çalışıyor.
 • Türkiye’nin Yüzey İşlemler alanında ki en kapsayıcı çatı örgütüyüz. Sektörüyle ilişki içinde olan tüm diğer STÖ’ler ile karşılıklı fayda ilişkisine bağlı yakın ve ortak ilişkiler ve platformlar kurucağız
 • Derneğimiz; Yüzey İşlem endüstrisinin tanıtımından, büyümesinden ve savunuculuğundan sorumludur.

Üyelerimizin bilgi alma, ziyaret, toplantı ve eğitim gibi ihtiyaçları düşünülerek oluşturduğumuz ileride çok daha büyüyeceğine inandığımız derneğimizin sizin için şık bir merkez ofisi var.