Ön Yüzey İşlemler Çalışma Grubu - Tüyider

Tüyider

Ön Yüzey İşlemler Çalışma Grubu

Ön Yüzey İşlemler Çalışma Grubu

Ön yüzey işlemler çalışma grubu yüzey temizleme kim., yüzey temizleme yöntem ve sistemleri üreticileri, tedarikçileri, uygulayıcılar

  • Ön yüzey işlemler ile ilgili standartları dernek kütüphanesine kazandırır, Güncel revizyonları takip eder ve bilgilendirme toplantıları organize eder, uzman görüşleri alır.
  • Ön yüzey işlemlerin uygulanması ile ilgili eğitimler, uygulamalı laboratuvar çalışmaları organize eder ve çalışma esaslarını tanımlar, raporlar
  • Ön Yüzey işlemlerin test ve analizleri kapsamında teknik notlar hazırlar, raporlar
  • Ön yüzey işlem kimyasal ve sarflarının kullanımı, tüketimi ve uygulamaları konusunda veri toplama, analiz çalışmaları yürütür ve istatistiksel veri analizi gerçekleştirir.
  • Sektörel talepler, yerlileştirme, bençmark çalışmaları, arge ve test çalışmaları yürütür.
  • Projelendirebilir ve uygun şartların sağlanması halinde dış destek ve teşvik sistemlerine başvuru yapabilir.