Çinko Esaslı Kaplamalar Çalışma Grubu - Tüyider

Tüyider

Çinko Esaslı Kaplamalar Çalışma Grubu

Çinko Esaslı Kaplamalar Çalışma Grubu

Zn ve Zn alaşımı kaplamalar konusunda uygulayıcı, sarf tedarikçi, uzman, akademisyenlerden oluşan çalışma grubu
Zn ve alaşımı kaplamalar (elektrolitik çinko, çinkonikel, lamelli çinko, vb) ile ilgili standartları dernek kütüphanesine kazandırır, Güncel revizyonları takip eder ve bilgilendirme toplantıları organize eder

Zn esaslı kaplamaların uygulanması ve kalite kontrolü ile ilgili eğitimler, uygulamalı laboratuvar çalışmaları organize eder ve çalışma esaslarını tanımlar, raporlar.

Zn esaslı kaplamaların test ve analizleri kapsamında teknik notlar hazırlar, raporlar.

Zn esaslı kaplamaların kullanımı, tüketimi ve uygulamaları konusunda veri toplama, analiz çalışmaları yürütür ve istatistiksel veri analizi gerçekleştirir.

Sektörel talepler, yerlileştirme, bençmark çalışmaları, arge ve test ve uygulama, tesis modernizasyonu çalışmaları yürütür. Projelendirebilir ve uygun şartların sağlanması halinde dış destek ve teşvik sistemlerine başvuru yapabilir.