ÜYELİK DAVET MEKTUBUMUZ - Tüyider

Tüyider

ÜYELİK DAVET MEKTUBUMUZ

ÜYELİK DAVET MEKTUBUMUZ

Sayın Sektör Üyemiz,

İçinde bulunduğumuz Salgın nedeniyle güncellediğimiz davet mektubumuzu her ne kadar kısa yazmaya gayret etmiş olsak da uzun olmak zorunda kalan mektubumuzu sabırla ve sonuna kadar okumanızı rica ediyoruz.

Yeni kurulan derneğimiz Geçici Yönetim Kurulu olarak planladığımız üye kazandırma, ziyaret, toplantı vb faaliyetlere ara vermeyi, gelişmelerin belirginleşmesi akabinde günün koşullarına göre izleyeceğimiz yolu yeniden belirlemeye karar vermiş idik.

Bugün ülkemiz olarak gelmiş olduğumuz durum Sağlık Bakanı’mızın açıkladığı şekilde alınan tedbirlere yeterince uyulmadığı, 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağının 20 yaş altına da getirildiği; 30 Büyükşehir ile birlikte solunum yolu rahatsızlıklarının yüksek olduğu Zonguldak’a tüm giriş çıkışların yasaklandığı ve maalesef uzmanların mecbur kalmadıkça burnunuzu dahi çıkarmayın dediği günlere gelmiş olduk.

Tüm bunlar; hafızasını iyi kullanmayan, gördüklerinden yeterince ders çıkarmayan, durumdan fırsat çıkarma güdüsü ile bireysel geçici çıkarlarını toplumun çıkarlarının, esasında sonuçta kendi çıkarlarının ve aklının önüne koyan bir toplum olarak geldiğimiz noktanın da bir bakıma açıklaması olmaktadır.

Aynı zamanda çok zengin bir kültürel çeşitlilik ve tarihi bir mirasa sahip, yüksek stratejik konum avantajlarına sahip zeki bir toplum olarak kolaylıkla erişebileceğimiz, bir türlü   g e l e m e d i ğ i m i z  noktarında.

Sizlerinde eminiz ki farkında olduğunuz gibi; sosyal yada endüstri hayatın hangi alanında olursa olsun genel ve yaygın olarak potansiyellerimizi değerlendiremediğimiz, kendi kendimizi tükettiğimiz, inancımızı yitirdiğimiz; şikayet ettiğimiz ama elimizden bir şeyin gelmediği; neredeyse hiç bir şey yapamadığımız bir n o k t a d a y ı z.

Bu durum kendi kendini yönetemeyen bireyden başlayarak, aileye, site gibi ortak alanlara , şirketlere, OSB, Birlik, Oda, Dernekler gibi üst çatı sivil toplum örgütlerine, Üniversitelere, Belediyelere aklınıza gelebilecek her kurum ve oluşuma, yani tepeden tırnağa böyle maalesef.

Kendi kendimizi tükettiğimizi hatırlamak için geliştirmek yerine kapattığımız imaretleri, vakıfları, esnaf loncalarını, sümerbank gibi örnek işletmeleri, kooperatifleri, köy enstitülerini, bugün çok ihtiyaç duyulan hıfsısıhha enstitüsi gibi kuruluşlarımızı ve bir şey üretmeyen çatal kaşık derneklerimizi düşünebiliriz.

Kendimizi kıyaslamak adına 1940 – 1950’lerde bizden daha kötü şartlara sahip olan ülkeleri Almanya, Kore ve Japonya’yı düşünebiliriz.

Potansiyelimizi hatırlatmak adına 1919 da insanının belki öfkeyle belki çaresizlikle “düşman aha şu sınırıma gelmedikten sonra kılım kıpırdamaz” dediği 5-10 milyon nüfuslu ülkenin Kurtuluş Savaşını ve sonrasında tüm imkansızlıklara ve her türlü iç dış olumsuz etkilere rağmen yaptığı uçak, tank fabrikalarını, demiryollarını, benzinin konulmayan milli otomobilini, Vagon fabrikalarını MKE gibi kurumlarını düşünmeliyiz düşüncesindeyiz.

Elbet şikayet edecek çok şey var ama artık şikayet etmek istemiyoruz zira sizle biz çözüm üretme noktasındayız.

Şikayetleri dile getirmemizin nedeni hareket noktamızı anlatmak, sizleri bu yolda bizlere katılmaya davet etmek içindir. Ne yazıktır ki harekete geçmeyi zorunlu kılan olağanüstü zor koşullarda en yapılması gereken şeyi; Krizin bize sağladığı durup düşünmemize imkan veren es’i iyi değerlendirmek durumundayız.

Uzaktan da olsa teknolojinin bize sunduğu olanaklarla geleceğimiz gençleri’mizi de aramıza katarak; Ben değil Biz ve Paylaştıkça Çoğalır anlayışı ile derneğimizin oluşturduğu bu platformda bir araya gelmeliyiz. Ortak akılla ortak stratejiler oluşturmuş, planlar yapmış, düşünce olarak hazırlanmış olarak elbet bitecek olan bu krizden güçlenmiş şekilde çıkabilmek adına.

Samimi ve tüm içtenliğimizle ve açıkca yazdık. Geçici yönetim kurulu olarak bir kısmımız savaşı ve savaşın getirdiği yoklukları yaşamış, Marshall yardımları ile gelmiş süt tozları ile beslenmiş bir neslin çocukları olarak 12 Eylül 1980 darbesini, Tansu Çiller dönemi 1994 krizini, 1999 Marmara Depremi’ni, Anayasa kitapçığının fırlatıldığı 2001 krizini, dış kaynaklı kısmen teğet geçen 2008 krizini ve sonrası ardı ardına yaşanan hepinizin hatırlayacağı uçak krizi, Irak Müdehalesi ve teskere krizi, Suriye ve Göç Krizi, Rahip Branson gibi artık kanıksadığımız çoğu 60 kuşağı bir kısmı X kuşağı olan derneği kurmaya karar verdiğimiz dönemde ve şimdide halen çarkı çevirme gayretinde olan bir bakıma en hafif ifadeyle talihsiz sanayicileriz.

Geniş düşünebiliyor olmasak idik.. yukarıda kısaca hatırlatmaya çalıştığımız anılardan, yaşanmışlıklardan yeterince ders çıkaramamış olsa idik, hat safhaya gelmiş ve gereken tedbirleri almadıkça daha kötülerine maruz kalacağımızın bilincine sahip olmamış olsa idik.. gemimizi kurtarmamızın artık tek başına yeterli olmayabileceğinin farkına varamamış olsa idik bu dernek konusuyla uğraşmak isteyecek son kişilerdik belki de.

Değerli kuruluşunuz / şahsınız olarak faaliyetleriniz dolayısıyla içinde yer aldığınız sektörünüzün üst çatı kuruluşu olma sıfatı ile TÜM YÜZEY İŞLEMLER DERNEĞİ’miz 28 Ocak 2020 itibariyle resmen kurulmuştur.

21 Aralık 2019 da 60 katılımcımız ile atılan ilk adım sonrası kuruluşumuz itibariyle 1,5 ay gibi kısa bir süre içerisinde ofisimizden web sayfamıza tüm hazırlıklarımızı tamamladık.

Geçici yönetim kurulumuz ve çalışan ekibimiz olarak vermiş olduğunuz için destekler için teşekkür ederiz.

Savunma’dan otomotive tüm ana ve yan sanayi sektörlerimize yönelik Arıtma’dan Boyama ve Kaplama’ya yüzey işlem ana sektörünün doğrudan veya dolaylı tüm uygulayıcılarını tesis üreticisinden kimsayalcısına tüm tedarikçilerini; hocasından, öğrencisine tüm akademisyenlerini kapsayan, kucaklayan bütüncül yaklaşım ile; devasa tüm yüzey işlem sektörünün tüm oyuncularını bir araya getirme iradesi ile kurulduk.

Çıkış Noktamız Yıllarca sektörlerimizin içinde bulunduğu geç kalınmış ve üstelik kanıksanmış günümüze ve geleceğimize ilişkin aşılması çok da zor olmayan kritik engel ve sorunlarımızın farkındalığıdır.  

Sektörlerimizin temel sorunlarını çözmek, iletişim ve iş birliğini artırmak suretiyle içsel; kamu ve üniversite gibi çevresel potansiyellerini açığa çıkarmak, geleceğe yönelik strateji ve hedefler koymak, sektörle ni sağlamak, sinerji oluşturmak ve bu surette sektörel gelişimi sağlamak istiyoruz.

Bunun için dünyamızın, ülkemizin, sektörlerimizin ve dolayısıyla üyelerimizin çıkarlarını gözeterek daha kapsayıcı, katılımcı yaklaşım ile yurtiçi ve yurtdışında tüm sektörlerimizi ilgilendiren konu ve faaliyetlerde proje, iş, iş birliği, erişim, dayanışma, destek, temsil, taraf, mihmandarlık, buluşma, buluşturma gibi üzerimize aldığımız işlevleri bağımsız, şeffaf, eşit, ortak akıl ile izleyecek, yönetecek ve yönlendireceğiz.

Bunun için bilginiz, deneyimleriniz ve enerjiniz ile sizlere ihtiyacımız var.

Tüzüğümüz gereği kuruluşumuz itibariyle 6 içerisinde yapacağımız 3 yıl için seçilecek yönetinin belirleneceği genel kurula kadar ve sonrasında etkin rol ve görev almak üzere, sizi üyemiz olmaya davet ediyoruz.

Gelin sizde katılın bize her şeyin artık eskisi gibi olmayacağı dünya düzeninde yerimizi birlikte alalım!

OLAĞANÜSTÜ KOŞULLAR NEDENİYLE ÜYELİĞE İLİŞKİN DİĞER ŞARTLAR AYNEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ÜYELİK GİRİŞ BEDELİ VE AİDAT ÖDEME ŞARTIMIZ 3 AY SÜREYLE ZORUNLU OLMAKTAN ÇIKARILMIŞTIR. BU SÜRE SONUNDA ÜYELİĞE DEVAM EDİLMEME HALİNDE HERHANGİ BİR BORÇLANDIRMA YAPILMAYACAKTIR.

Elektonik postamızda cc de olan ve aşağıda isimleri yer alan tüm üyelerimizin imzalarını yapılmış addetmenizi rica ederiz.

Geçici Yönetim Kurulu olarak saygılarımızla,

İbrahim Doğangün             K. Fazıl Dede                       Selçuk Ilgaz                         Ercan Koçyiğit                     T. Ali Selen

Başkan                                 Başkan Yard.                       Başkan Yard.                       Başkan Yard.                        Genel Sekreter

Orkun Kaya                         Tolga Zent                           Emin Kalıp                           Emrah Özcan                      T. Atakan Şakar  

Sayman                                  Üye                                      Üye                                      Üye                                      Üye