Tüzel Kişi - Şirket Başvuru - Tüyider

Tüyider

Tüzel Kişi – Şirket Başvuru

Tüzel Kişi / Şirket Asil Üye Başvuru Formu

(*) A, B, C kategorileri seçimi isteğe bağlı olmakla beraber seçim kriteri olarak yıllık ciro veya faaliyet kârı (FAVÖK) olarak 10.000.000 TL / 2.500.000 TL Üzeri A; 5.000.000 TL/1.250.000 TL üzeri B; altı değerler için C kategorisi tercih edilebilir.
Lütfen tüm yetkilileri aralarına virgül koyarak belirtiniz.

Temsilci Bilgileri

Temsilci Asistanı / Yardımcısı İletişim Bilgileri

Temsilci asistanı / yardımcısı bilgileri, dernek sekreteryamızın asistan ya da yardımcınız ile derneğe ilişkin işlemlerinizde bilgi ve / veya onayınıza getirilmek üzere uygun göreceğiniz konularda sizi asiste etmeye yönelik iletişimlerin sağlanması amacıyla istenmektedir. Bu amaçla aşağıda belirtilen konularda iletişimleri sınırlayabilirsiniz.

TÜYİDER’den faydalanabileceğiniz başlıca konular; sektörel ticari heyetlere katılım, uluslararası rekabeti geliştirme (UR-GE) projelerine katılım, çalışma gruplarına katılım, eğitimlere katılım, konferanslara katılım, içerik desteği ve / veya sponsorluk, seminerlere katılım, network imkanından faydalanma, sektör odaklı teknoloji günleri düzenleme, sektöre yönelik üyelere bilgilendirme semineri düzenleme.

Tüyider üyelerine hangi konu / konularda ne gibi faydalar sağlayabilirsiniz?
Derneğimizden beklentileriniz nelerdir?

Üyelik kaydı için gerekli evraklar: T.C. kimlik kartı fotokopisi, temsilcinin 2 adet vesikalık fotoğrafı, temsilcinin yerleşim yeri belgesi.

TÜYİDER, üyelerinin ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak yüklendiği misyonu aşağıdaki faaliyetleri yerine getirerek yürütür.

 • Üyelerinin, yurt içi ve yurt dışı uluslararası fuarlara daha uygun şartlarla katılımı amacıyla fuar firmaları ile anlaşmalar yapar, uygun görülen fuarlara infostand ile katılır ve üyelerini ve kabiliyetlerini tanıtır.
 • Potansiyel dış pazarların ilgili sektörel dernekleri ile işbirliği anlaşmaları yaparak ortak çalışmalar yapar.
 • Üyelerinin ulusal ve uluslararası rekabetçiliğinin arttırılmasını sağlamak amacıyla devlet destekli AR-GE ve UR-GE (Uluslar Arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projeleri organize eder.
 • Merkezi Satın Alma Projesi ile tespit edilen konularda üyelerinin toplam gücünü kullanarak özel avantajlar sağlar.
 • Her yıl düzenleyeceği “Benchmarking (Kıyaslama) Çalışması” ile üyelerinin endüstri içindeki diğer rakip firmalarla genel olarak ve imalat süreçlerine göre karşılaştırılmasını sağlayarak kuruluşlara sürekli gelişme adına önemli faydalar sağlar.
 • Üniversite ve meslek liseleri düzeyinde kurumsal sosyal sorumluluk projelerini yürütür (kariyer çalışmaları).
 • Sektörlerimizin hedefinde olan ana ve yan sanayi firmalarıyla ilişkilerini arttırmak amacıyla, yurtiçi ve yurt dışındaki OEM firmalarına tanıtım ve potansiyel kazandıracak geziler düzenler, üyelerinin güncel bilgilerini ilgili Ana ve Yan Sanayi firma yöneticilere iletir.
 • Üyelerinin değişen koşullara uyum sağlaması amacıyla eğitim, seminer ve konferanslar düzenler.
 • Değişik kurumlarca düzenlenen ve sektörümüzü ilgilendiren faaliyetleri üyelerine duyurur.
 • Sektörlerimiz ile ilgili stratejilerin ve sektör firmalarımızın rekabetçi üretim yapısının yeniden oluşturulmasını temin etmek amacıyla, küresel rekabet şartlarını da dikkate alarak, sektörün rekabetçi üretim yapısını geliştirmek amacıyla Devlet ve hükümet yetkilileri ile temaslarda bulunur.
 • Sektörümüzün genel ve firma özelinde sorunlarına ilişkin çalışmalara destek olur, raporlar ve gerekli makamlara iletir, takip eder, sonuçlandır.
 • Devletin, sektörlerimizi destekleyici politikalar oluşturmasında yardımcı olur.
 • Sektörlerimizin sorunlarını ve çözüm önerilerini, yazılı ve görsel medyayı kullanarak tüm kamuoyuna duyurulmasında rol oynar.
 • Sektörlerimizle ilgili yurtiçi ve yurtdışı sempozyum ve toplantılar düzenler, iştirak eder, katkı verir.
 • Dünya global hedef sanayilerdeki küreselleşmeden kaynaklanan yapısal değişimleri dikkate alarak, üyelerinin bu yapısal değişime en iyi nasıl uyum sağlayacağını araştırır ve bu hedefe ulaşabilmek için de yeni politikalar oluşturmaya çalışır.
 • TÜYİDER yönetim kurulu üyeleri, TOBB, ITO, ISO, TTGV gibi sektörümüzle ilgili kurumlarda aktif görevler alarak, sektörümüzün sorunlarını ve çözüm önerilerini değişik platformlara taşır.
 • Internet sayfasındaki üyelere özel bölümünde şifreli giriş ile sektöre yönelik raporları ve verileri yayınlar.
 • TÜYİDER, üyelerini ve yeteneklerini dış pazarlara tanıtmak ve üyeleri arasında etkin iletişim için aşağıdaki faaliyetleri yürütür;
 • TÜYİDER Dergi - Bülten
 • Tanıtıcı Broşür (Türkçe–İngilizce)
 • Web Sitesi (www.tuyider.org)
 • Sosyal Medya (LinkedIn, Instagram, Youtube Kanalı)
 • Tanıtıcı Sunumlar (Türkçe–İngilizce)