Tüyider Etik Kurallarını Yayınladı - Tüyider

Tüyider

Tüyider Etik Kurallarını Yayınladı

Tüyider Etik Kurallarını Yayınladı

Günümüzün rekabetçi iş dünyasında kuruluşların uzun vadede sağlıklı yaşayabilmesi için kendilerine en uygun etik değerleri benimsemesi zorunlu hale gelmiştir. Etik değerleri benimseyen bir kuruluş; doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayanı, haklı ile haksızı ayırt edebilecek, böylelikle tüm paydaşların kuruluşa bağlılığını sağlarken aynı zamanda ekip çalışmasını, motivasyonu ve verimliliği de arttırmış olacaktır. Etik değerleri ihlal etmenin iş hayatında kuruluşlara yaşatacağı yıkımları da en başında önlemiş olacaktır.

Tüm Yüzey İşlemler Derneği (TÜYİDER) olarak etik değerlerin iyi bir yönetimin temeli olduğuna inanıyoruz. Sektördeki firmalarımızın rekabetçi güçlerinin arttırılması ve kurumsal gelişimlerini hedefleyen çalışmalar yürüten derneğimiz “TÜYİDER Etik Kuralları”nı değerli üyelerimizin görüşlerini alarak önceliklendirmiştir. TÜYİDER kuruluşundan bu yana her türlü faaliyetini Etik Kurallar çerçevesinde yürütmektedir. Bu konuya verdiği önem ve gösterdiği hassasiyetle, dernek bünyesinde Etik Kuralların ihlâl edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemekten sorumlu bir komite oluşturmuş üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz anket sonuçlarına göre kurallarımızı belirlemiş bulunmaktayız.

Etik Kurallarımıza ulaşmak için www.tuyider.org/tuyidergi/etik-kurul/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.