Başkan' ın Mesajı - Tüyider

Tüyider

Başkan’ ın Mesajı

Başkan’ ın Mesajı

 

Değerli üyelerimiz, sektör paydaşlarımız ve tüm çalışanlarımız,

TÜYİDER’in üçüncü yılını geride bırakırken, 1 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Olağanüstü Genel Kurul ile yeni bir döneme başladığımızı belirtmek isterim. Yüksek bir katılımla ve son derece huzurlu geçen toplantımızda yeni yönetim kurulumuza ve kurullarımıza gösterdiğiniz güvene teşekkür ederiz. TÜYİDER geride bıraktığı bu dönemde, Yüzey İşlem sektöründe tanınırlığını ve etki alanını artırmanın yanı sıra başlattığı projeleri gerçekleştirme yönündeki potansiyelini sizlerin destekleriyle ortaya koymuştur. Büyük bir kısmı pandemiyle geçen bu süreçte kısa zamanda başarılı projelere ve faaliyetlere sizlerin destekleriyle imza attığımızı söylemek isteriz. 

Önümüzdeki dönemde, Yüzey Akademi, TÜYİDERGİ, TÜYİOSB gibi devam eden projelerimizi geliştirmenin yanı sıra sektör envanteri, mesleki yeterlilik, eğitim programları, sözlü tarih ve ulusal/ uluslararası meslek örgütleriyle ilişkilerin geliştirilmesi gibi konularda etkili çalışmalar yürüteceğiz.

TÜYİDER’in sektördeki kapsayıcılığı artarken, kamu kurumları, STK’lar ve üniversitelerle kurulacak iletişim ve iş birliği hayli önem kazanmaktadır.

TÜYİDER’in başarısı için siz üyelerimizin çalışma gruplarına aktif olarak katılmanız son derece önemlidir. Ayrıca, dernek içinde birlik ve dayanışmayı arttırmak ve sektörümüzle ilgili konularda bilgi, deneyim paylaşımını sağlamak amacıyla üye toplantılarımızın da sizin katkı ve fikirlerinizle daha etkili olmasını istemekteyiz. Bununla ilgili olarak sizlere kısa bir anket ileteceğiz. 

Yönetim Kurulu olarak, her türlü eylem ve faaliyetimizde TÜYİDER Etik Kurallarına uygun davranmayı ve bu ilkelerin sektörümüz kapsamında etkili olmasını önceliyoruz. Şeffaflık, dürüstlük, evrensel saygınlık, hesap verebilirlik, adil davranış prensibi ve sorumluluk bilincine uygun olarak tüm hukuki ve etik standartlara uygun hareket edeceğiz.

Derneğimiz, yeni dönemde, çalışmalarına daha da güçlü bir şekilde devam edecektir. Hepimizin ortak hedefi, TÜYİDER’i ve sektörümüzü daha iyi bir yere taşımak ve bu hedef için hep beraber çalışmaktır.  Hedeflerimize doğru ilerlerken, desteğiniz ve hepimizin özverisi yolumuzu aydınlatacak, başarımız kaçınılmaz olacaktır. 

 Ulusal ve Uluslararası alanda daha güçlü bir TÜYİDER için yolumuz açık olsun.

Sevgi ve saygılarımızla,

TÜYİDER Yönetim Kurulu Başkanı

Melda BAYCAN