Çevre ve İş Güvenliği Çalışma Grubu - Tüyider

Tüyider

Çevre ve İş Güvenliği Çalışma Grubu

Çevre ve İş Güvenliği Çalışma Grubu

Çevre, Atık Yönetimi ve İş sağlığı çalışma konularında denetim, uygulama, ekipman tedariği ve projelendirme firmaları, uzman ve akademisyenler
Sektörün çevre ve atık yönetimi ile ilgili mevzuatlar gereği uyması gereken kuralları, ihtiyaçları belirlemek, raporlamak

Sektör çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden risk analizleri ve alınması gereken önlemleri belirlemek ve raporlamak

Bilinçlendirme toplantıları organize etmek, konusunda uzman görüşlerini alarak güncel gelişmeleri ve iyileştirme çalışmalarını takip etmek

Denetleme mekanizmaları oluşturmak ve üyelerinin ihtiyacı olan teknik hazırlık desteği sağlamak ve denetlemek

Veri toplamak ve istatistiksel analizler ile raporlamak