Çalışma Grupları Yönetmeliği - Tüyider

Tüyider

Çalışma Grupları Yönetmeliği

Çalışma Grupları Yönetmeliği

Değerli üyemiz,

Derneğimiz TÜYİDER yüzey işlem sektörüne veri, arşiv, teknik bilgi, sektörel problemlerin analizi ve sektörde meydana gelen gelişmeleri aktarmak amacıyla çalışma grupları oluşturulmuştur.

Lütfen aşağıda listelenmiş çalışma gruplarından herhangi birinde yer almak isterseniz lütfen aşağıdaki formu doldurarak bize iletiniz. Gruplarda kendiniz yer alabileceğiniz gibi firmanızdan bir kişiyi de görevlendirebilirsiniz.

 

TÜYİDER ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ VE ÇALIŞMA ESASLARI
  • TÜYİDER yüzey işlem sektörüne veri, teknik bilgi ve sektörde meydana gelen gelişmeleri aktarmak amacıyla süreli veya süresiz çalışma grupları oluşturur.
  • Esaslar tüzüğümüzün 32. Maddesine göre hazırlanmıştır.
  • Çalışma grubu içinde yönetim kurulundaki üyelerden en az bir kişi veya görevlendireceği konusunda uzman bir kişi mutlaka izleyici veya gözlemci olarak bulunmalı ve çalışmalara katılmalı ve katkı sağlamalıdır.
  • Çalışma gruplarının oluşturulması, belirli bir takvim içinde çalışma süresi, çalışma planı, yetkilendirme ve feshi yönetim kuruluna aittir.
  • Çalışma gruplarında dernek üyeleri ve derneğe üye olmayan, konusunda uzman kişiler ve akademisyenler de katılabilir. Çalışma grupları sayıları toplamda min. 5 kişi max. 11 kişi ile sınırlıdır.
  • Çalışma grupları kararlaştırdıkları konularla, projeler ile ilgili aylık veya daha sık toplantılarla (çevrim içi veya yüz yüze) önceden belirlenmiş bir gündemle düzenli toplantılar yapar. Bu toplantıların tutanakları veya kayıtları hazırlanarak ilerleme raporları hazırlar ve yönetim kuruluna e-mail ile yapar veya gerekli görülmesi halinde açık toplantı düzeninde sunarlar.
  • Çalışma gruplarının işlerini yürütürken gerekli olan harcamalar için YK’ na gerekçeli bütçe sunar, yetki ve onay alması gerekir.
  • Çalışma grupları tarafından üretilen her türlü bilgi, belge ve malzemenin yayın hakkı TÜYİDER’e aittir.