Cr, Ni, Cu (CNC) Kaplamalar Çalışma Grubu - Tüyider

Tüyider

Cr, Ni, Cu (CNC) Kaplamalar Çalışma Grubu

Cr, Ni, Cu (CNC) Kaplamalar Çalışma Grubu

Cr, Ni, Cu esaslı kaplamaları kullanan ve uygulayan kişi ve kurumlar, uzmanlar, akademisyenler, tedarikçiler
CNC ve alaşımı kaplamalar ile ilgili standartları dernek kütüphanesine kazandırır, Güncel revizyonları takip eder ve bilgilendirme toplantıları organize eder, uzman görüşleri alır.

CNC esaslı kaplamaların uygulanması ile ilgili eğitimler, uygulamalı laboratuvar çalışmaları organize eder ve çalışma esaslarını tanımlar, raporlar

CNC esaslı kaplamaların test ve analizleri kapsamında teknik notlar hazırlar, raporlar

CNC esaslı kaplamaların kullanımı, tüketimi ve uygulamaları konusunda veri toplama, analiz çalışmaları yürütür ve istatistiksel veri analizi gerçekleştirir.

Sektörel talepler, yerlileştirme, bençmark çalışmaları, arge ve test çalışmaları yürütür.
Projelendirebilir ve uygun şartların sağlanması halinde dış destek ve teşvik sistemlerine başvuru yapabilir.