Dernek Tarihçesi - Tüyider

Tüyider

Dernek Tarihçesi

Derneğin temelleri 2019 Kasım ayında düzenlenen Surtech Eurasia 2019 Yüzey İşlem, Galvaniz Kimyasalları ve Teknolojileri Fuarı’nda atılmıştır.

Yüzey işlem, kaplama, galvaniz, kumlama, temizleme ve boya konusunda faaliyet gösteren firmalar ve bu firmalara tesis kurulumu, arıtma, geri kazanım gibi entegre tesis, ünite ve ekipman sağlayan firmalar ile kimyasal hammadde, baz malzeme sağlayarak sektörle bütünleşmiş tedarikçi firmalardan 60 katılımcının yer aldığı 21 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen toplantıda dernekleşmeye karar verilmiştir.

Tüm sektörü kapsayan derneğimizin 10 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen toplantısında geçici yönetim kurulu belirlenmiş, kısa adı “TÜYİDER” olan derneğimiz 28 Ocak 2020 tarihinde 29 kurucu üye ile resmen kurulmuştur. Dernek merkezimiz İstanbul Tuzla’dadır.