Üyelerimizin görev ve sorumlulukları Nelerdir ! - Tüyider

Tüyider

Üyelerimizin görev ve sorumlulukları Nelerdir !

Üyelerimizin görev ve sorumlulukları Nelerdir !

Üyelerimizin görev ve sorumlulukları Nelerdir !..      

Tüm üyelerimiz; TÜYİDER’in amaçlarını, faaliyetlerini onaylar.

Çeşitli organizasyon komitelerinin tüzük ve kararlarına göre düzenlemelere uymakla da yükümlüdürler.

Bilgi alışverişinde bulunan ve iletişimi destekleyen ulusal ve uluslararası toplantılarda, sivil toplum örgütlerinde derneğimizi temsil ederler.

Üniversitelerin, okulların, enstitülerin, şirketlerin ve toplumların iş birliği ve eğitim faaliyetlerini yoğunlaştırmak ama aynı zamanda ulusal bir bilincin odağında olmak üzere hareket etmelidirler.

Tüm üyeler düzenlenen, kursları, seminerleri, çalıştayları, toplantıları ve derneğin düşünce ve hedeflerini aktif olarak destekleyeceklerdir.

Derneğimizin faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, nitelik ve bilinilirlilik kazanması ve yönetiminin daha kaliteli bir üretkenlik içerisinde olması için de destek vermelidirler.