Tüyikart - Tüyider

Tüyider

Tüyikart

Tüyikart

Üyelerimize sektörel ve sosyal alanlar da avantajlar yanı sıra sektörel sinerji ve dinamizmin oluşmasına, artmasına katkı sağlayacak, 2021 yılı itibariyle uygulamasını başlatacağımız TÜYİDER ÜYE KARTI uygulamamız için katılımcı firma belirleme çalışmalarımız devam etmektedir.
Üye Kartı kişi ve firmaya özel hazırlanıp basılacaktır.
Ticari ve sosyal her türlü mal ve hizmet alımlarında özellikle ve yaygın şekilde kullanabilir olması amaçlanmıştır. Bu amaca uygun yönetilecektir.
Üye kartı sahibine üye firma ve kuruluşlar yanında Üniversite, Enstitü, Araştırma Kurum ve Kuruluşları nezdinde test, araştırma vb. hizmetlerden de öncelikli, avantajlı yararlanma imkânı sağlayacaktır.
Kart arka yüzünde yer alan fatura bilgileri ile fatura kartı olarak da kullanabilecektir.
Katılımcı kuruluş bilgileri sağladığı üyelik avantaj ve indirimleri ile derneğimiz web sitesi, sosyal medya sayfaları, bülten ve dergisinde periyodik olarak güncellenmek suretiyle liste olarak yayınlanacaktır.
Üyelerimiz ile TÜYİKART’ımızı buluşturmak için çok heyecanlıyız.