TÜYİDER'den Ziyaret - Tüyider

Tüyider

TÜYİDER’den Ziyaret

TÜYİDER’den Ziyaret

TÜYİDER YÖNETİM KURULU İTO BASKANI’NI ZİYARET ETTİ 

Tüm Yüzey İşlemler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Doğangün, Başkan Yardımcısı Fazıl Dede ve Maraton Management A.Ş. CEO’su Ali Bulut TÜYİDER adına İTO Başkanı Şekib Avdagiç’i ziyaret etti. 

İTO Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede Tüyider Başkanı Doğangün İstanbul merkezli ve pandemi arifesinde kurulmuş bir dernek olarak ilk sanayi odası ziyaretini İTO’ya yaptıklarını belirterek derneğin kuruluş süreci, amaçları ve gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili bilgiler vererek çeşitli alanlarda ITO ile işbirliği yapmak istediklerini ifade etti. 

İTO Başkanı Şekip Avdagiç Tüyider’in başta Savunma Sanayii olmak üzere çok önemli sektörlere hizmet veren kilit bir iş kolunu temsil ettiğini belirterek, İTO olarak her konuda işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. 

İTO Başkanı Avgadiç görüşmede: 

 • Yüzey işlemler konusunda faaliyet gösteren firmalar için nitelikli ve çevre dostu ihtisas OSB’ler kurulması (Ankara, Bursa, Istanbul basta olmak üzere önemli merkezlerde).  
 • Mevcut genel OSB’lerde gereken altyapı hazırlıkları ile  yüzey işlemler küme yapılanması  
 • Yüzey İşlemlerin kamu, oda vb platformlarda sektör olarak tanımlanması ve yerini alması 
 • Üyelerin çevre ve arıtma konusundaki hassasiyetlerinin kamuoyu ile paylaşılması ve özellikle Savunma Sanayiindeki uygulamaların örnek gösterilmesi 
 • Sektördeki firmaların yurtdışında katılmak istedikleri fuarlar için İTO tarafından milli katılım düzenlenmesi 
 • Sektörün kamuoyunda bilinirliğinin arttırılması için Sanayi Bakanlığı, ISO, TİM, DEİK gibi kurumların ziyaret edilerek bilgilendirilmesi 

önerilerinde bulunmuş ve bu çalışmalarda gerek ortak gerek destekci olarak Tüyider’i destekleyeceklerini belirtmiştir. 

Görüşmede bu tanışma toplantısının ardından diyaloğun geliştirilerek devam etmesi ve işbirliği alanlarında projelerin hızla hayata geçirilmesi konusunda görüş birliği sağlanmıştır. 

Tüyider yönetim kurulu başkanı görüşmede gündeme gelen kuruluş süreci, amaçları ve gerçekleştirilen faaliyetleri ve bundan sonraki süreçlerine ilişkin aşağıda bilgileri paylaşılmıştır. 

Ocak 2020 de pandemi arifesinde kurulan ve henüz 2.yılında sektörel yeni bir dernek olarak Tüyider Türkiye çapında ve Türkiye’nin yüzey işlemler alanında uzak yakın ticari ilişkide olduğu tüm ülkelere yönelik sektörün temsilcisi olma iddiasında ve konumundadır. Pandemi sürecine rağmen ilk genel kurul dahil yapılanma süreçlerini tamamlamış ve dijital ortamda webinar, fuar vb bir dizi önemli sektörel çalışmalar yapmıştır.  

İTO başkanı Avdagiç ile yapılan görüşme yüzey işlem sektörünün geçmişten gelen bir dizi güncel konuları itibariyle zamanlama olarak geleceğe yönelik sektörel potansiyelin müşterek değerlendirilmesi konusunda destek ve işbirliği mutabakatı oluşması bakımından oldukça anlamlı ve değerli olmuştur. 

Avdagiç’e dernek ve sektör hakkında yüzey işlem sektörü ve sektörün hizmet verdiği genel endüstri boyutunda aşağıdaki bilgiler sunulmuştur. 

Tüm yüzey işlemler, her türlü endüstriyel üretimlerin ön, ara veya son aşamasında ihtiyaç duyulan kumlama, yıkama temizleme, boyama ve kaplama işlemleriyle gerek fonksiyonel gerek işlevsel en kritik aşamalarını oluşturmaktadır. Bu nedenle hizmet sağladığı tüm ana ve alt sektörler üzerinde gelişimlerini etkileme yönünde stratejik belirleyici role sahiptir. 

Havan topu mermisinden en küçüğüne havada sürtünme katsayısını azaltarak menzil artıran sert eloksal kaplamadan uçak gövdesinin boyanmasına; Otomobillerde dizel motor enjektör memesinden vites başlığı, ön panjur, kapı kolu gibi görsel ve fonksiyonel plastik parçaların krom kaplanmasına; 
Avrupa nın 4. en büyüğü olan ve üst sıralara yükselmekte olan çelik sektörümüzün diğer alt sektörlere girdi olarak verdiği nitelik ve değer artırıcı filmaşin kangal çelik tellerin temizlenmesi ve fosfat kaplanmasına; Uydu haberleşme de anten sistemi parçalarına kadar sayısız endüstriyel ürünün görselliği, işlevselliği, mekanik ve korozif dayanımı ve işlenebilirliği gibi yüzeyle ilgili istenen tüm gereksinimler amaca göre yüzeye uygulanan yüzey işlemler sayesinde sağlanmaktadır. 

Bu yönüyle YÜZEY İŞLEMLER millileştirme ve güncel teknolojiyi yakalama ve de üzerine çıkma hedefiyle büyük atak içerisinde olan savunma, uzay ve havacılık, haberleşme ve bunlara ilişkin elektronik sistemler üretimi başta olmak üzere pandemi ile yüzeyin önem kazandığı Otomotiv, Beyaz Eşya, Ev eşyaları, Armatür, İnşaat, Savunma, Makina gibi genel endüstrilerin yanı sıra Tıp, Gıda gibi alanlarda da önemi daha da artmıştır. Yüzey İşlemler sektöründen tüm bu alanlarda yüzeyle ilgili ortaya çıkan yeni beklenti ve ihtiyaçlara çözüm üretmesi; stratejik girdi sağladığı sektörlerin gelişmesinde üzerine düşen rolü yerine getirmesi beklenmektedir.  

Öte yandan yüzey işlemler sağladıkları yanında ilgili prosesler sonucu oluşan sıvı veya gaz her türlü atığın arıtılması ve geri kazanılması süreçleri de çevresel etkileri nedeniyle de büyük önem arz etmektedir.  

Avrupa’dan ülkemize konvansiyonel yüzey işlem içeren üretimlerin diğer ülkelere doğru bir akım da söz konusudur. Her ne kadar politik sebeplerle geciktirilse de yetenek ve olanaklarıyla ülkemiz bu konuda yüksek potansiyele sahiptir. Bu konjonktürde en az atık, hatta atıksız temiz üretim proseslerini geliştirmek ve hayata geçirme hedefi başta olmak üzere çevresel etkileri çözümlenmiş bir altyapı oluşturulması gerekmektedir. Bu konuda zaman değerlidir. Ve sektörün yönetimlerle en uygun çözümleri üretmek üzere birlikte projeler çalışması gerekmektedir. 

“Ne kimya bir iş” deyiminin vurguladığı şekilde kimyasal konusunun kendine özgü görece bilinmezliğinin de etkisiyle beslenen bu çevresel süreç yönetimi zorlukları nedeniyle ne ana ne yan sanayi ne de OSB ler başta olmak üzere tüm yerel yönetimler bu konudan uzak durmaya çalışmaktalar.  

Dolayısıyla belde ve belediye sınırlarında yüzey işlem ağırlıklı faaliyeti olan işletmeler yetersiz koşullarda verimsiz ve düşük kalite ile çalışmak durumunda kalırken; bu şekilde hizmet sundukları ana ve yan sanayilerin gelişimine de önemli bir ket vurmakta; her ne kadar önlem almaya çalışılsa da büyük ölçüde çevre zarar görmektedir. 

Derneğimiz çatısı altında ve yönlendirmesinde, kamu ve ilgili yönetimlerin destek ve işbirliğinde önümüzdeki bu süreç yüzey işlemler sektörümüze çok önemli fırsatlar sunabilecektir. 

Sektörün yoğunlaştığı İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir bölgesi sanayi odaları başta olmak üzere kamu ve yerel ve OSB yönetimlerden beklentimiz planlı aşamalı ve sonuç odaklı bir işbirliği yürütmek ve gerçekleştirmektir. 

Bu doğrultuda İTO başkanı Sayın Avdagiç’in strajik planlarımızla örtüşen önerilerine ilave olarak sektörümüzün İç iletişimi, iş birliği, dayanışma ve motivasyonunu artıracak aşağıda faaliyetler konusunda destek ve işbirliği aranacak ve yapılacaktır. 

 • Yüzey işlemlerde kalite ve yüksek teknoloji kullanımına ilişkin danışma ve araştırma merkezi kurulması  
 • Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesi. 
 • Nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik uygulamalı eğitim vb organizasyonlar,  
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuar etkinlikleri, 
 • Ur-ge projeleri üretmek ve üretilen projeler kapsamında Dış Ticaret Heyet Gezileri,  
 • Fuar ve Dış Pazar Araştırmaları, 
 • Finansal ve operasyonel kapasite geliştirmeye Ortak AB ve devlet destek projelerin hazırlanması, 
 • Sektörüyle ilişki içinde olan tüm diğer STK’lar ile  yakın ilişkiler, ortak girişim ve platformlar 
 • Sertifikasyon, yasal mevzuatlar, standartlar ve istatistiksel veri bankası oluşturmak