TÜYİDER - Tüyider

Tüyider

TÜYİDER

TÜYİDER

Yüzey İşlemler Derneği (TÜYİDER) ülkemiz yüzey işlemler sektörüne hizmet
veren firmalarımızın tek buluşma noktasıdır. Derneğimiz sektörün sorunlarına
akılcı çözümler üretmeyi, pazar gelişimini ve yatırımları artırmayı, sektörümüzü
güçlendirmeyi, paydaşlarımızın ihtiyaç duyduğu eğitim, sertifika, danışmanlık,
fizibilite ve test imkanlarını artırmayı ve uluslararası organizasyonlar ile işbirliklerini
geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu doğrultuda derneğimizin iletişim noktası olarak
TÜYİDERGİ yayın faaliyetlerine başlamıştır. TÜYİDERGİ; sektörümüze dair
son gelişmelere, ulusal ve uluslararası fuar, kongre, çalıştay ve sempozyum
organizasyon takvimlerini paylaşmaya, uzman görüşlerine, bilimsel ve teknik
çalışmalara, kültürel, sosyal, çevresel ve sağlık konularında güncel gelişmelere,
tartışmalara yer verecektir.
Sektörümüze doğrudan veya dolaylı olarak hizmet veren uzmanların,
işletme sahiplerinin tecrübelerini ve görüşlerini paylaşmak, firmalarımızın
ürün ve hizmetlerinin tanıtımını gerçekleştirmek, inovatif arge faaliyetlerini
duyurmak, firmalarımızın görünürlüğünü ve pazarda rekabet gücünü artırmayı
hedeflemektedir. TÜYİDERGİ; basılı ve dijital ortamda sizlerle her 2 ayda bir
Türkçe ve/veya İngilizce olarak paylaşılacaktır. YÜZEY AKADEMİSİ ile seçkin
akademisyenlerimiz ve sektör uzmanlarımız aracılığıyla eğitim, arge, test, analiz,
projelendirme, kalite kontrol ve standardizasyon konularında hizmet verilecektir.
TÜYİKART ile derneğimiz üyelerine konaklama, ulaşım, restaurant, farklı birçok
hizmet olanaklarından avantajlı promosyon imkanları sunulacaktır. Sizleri tek
bir çatı altında toplamak, tecrübelerimizi birleştirmek, işbirliklerini artırmak,
problemleri birlikte çözmek için derneğimize davet ediyoruz.
Hep beraber,
YÜZEYDE BULUŞALIM..