TÜYİDER Üye Kartı - Tüyider

Tüyider

TÜYİDER Üye Kartı

TÜYİDER Üye Kartı

Üyelerimize, sektörel ve sosyal alanlar da avantajlar yanı sıra sektörel sinerji ve dinamizmin oluşmasına, artmasına katkı sağlayacak TÜYİDER ÜYE KARTI uygulamamız için katılımcı firma belirleme çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.

  • Üye Kartı kişi ve firmaya özel hazırlanıp basılacaktır.
  • Ticari, endüstriyel, sosyal her türlü mal ve hizmet alımlarında özellikle ve yaygın şekilde kullanabilir olması amaçlanmıştır. Bu amaca uygun yönetilecektir.
  • Üye kartı sahibine üye firma ve kuruluşlar yanında Üniversite, Enstitü, Araştırma Kurum ve Kuruluşları nezdinde test, araştırma vb. hizmetlerden de öncelikli, avantajlı yararlanma imkanı sağlayacaktır.
  • Kart arka yüzünde yer alan fatura bilgileri ile fatura kartı olarak da kullanabilecektir.
  • Katılımcı kuruluş bilgileri sağladığı üyelik avantaj ve indirimleri ile derneğimiz web sitesi, sosyal medya sayfaları, bülten ve dergisinde periyodik olarak güncellenmek suretiyle liste olarak yayınlanacaktır.
  • Kart sahibi ve katılımcı firmalar derneğimizin tüm aktivitelerinden haberdar olacak ve faydalanacaklardır.

Üye kartımız yukarıda belirtilen çerçevede endüstriyel ve ticari alanlar yanı sıra konaklama, restoran, kafe, giyim, akaryakıt vb. konularında da işlev kazanacaktır. Üye kartımıza dair güncel bilgileri paylaşıyor olacağız.