SUMAR - Tüyider

Tüyider

SUMAR

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Malzeme ve Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

SUMAR: Ortak projeler, eğitimler, araştırmalar, kongreler, seminerler düzenlenecek.